سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱ و ۰۸ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت