سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۶ و ۵۹ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت