سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت