سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۳ و ۴۶ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت