سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت