سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱ و ۲۹ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت