سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۲ و ۳۴ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت