سامانه پیام کوتاه دیتا سنتر پاسارگاد
۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱ و ۱۶ دقیقه

متن قابل تغییر از مدیریت